Browsing Tag

câu chuyện khởi nghiệp

Tầm quan trọng của câu chuyện khởi nghiệp trong doanh nghiệp

Shark Tank là một chương trình về người khởi nghiệp với những câu chuyện thú vị hiện đang tìm kiếm sự trợ giúp để đưa sản phẩm của họ phát triển lên bước tiếp theo. Đó là một trong số câu chuyện khởi nghiệp nhận được sự quan tâm. Vậy câu…