Browsing Tag

Chiến Lược Marketting

Chiến Lược Marketting Và Quảng Bá Thương Hiệu

Quảng bá thương hiệu là chiến lược truyền thông tiếp thị nhằm thông báo, thuyết phục và tác động tới quá trình đưa ra quyết định của người mua khi họ lựa chọn một thương hiệu cụ thể nào đó. Chiến lược này được thực hiện nhằm nâng cao nhận…