Browsing Tag

Giảm giá trong kinh doanh

Giảm giá có phải là cách để tăng doanh thu?

Giảm giá trong kinh doanh là chiến lược được áp dụng rất nhiều nhằm mục đích tăng doanh thu bán hàng và thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người hay là mở rộng thị phần. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn duy trì hoặc tăng lợi nhuận dài…