Browsing Tag

Hành trình khởi nghiệp 2023

Hành trình khởi nghiệp 2023 tưởng khó nhưng không khó

Làm giàu là mục tiêu cuộc sống được nhiều bạn trẻ đặt ra sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Khởi nghiệp được xác định chính là cách nhanh chóng chạm tới mục tiêu “làm giàu” nhưng cũng không có ít rủi ro. Khởi nghiệp 2023 – năm kinh tế trong…