Browsing Tag

khách hàng trung thành

Khách hàng trung thành với một brand khi nào?

Sự trung thành với thương hiệu là một trong những yếu tố mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm. Đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh trực tuyến. Nó đề cập đến mức độ mà khách hàng tin tưởng và ưu tiên sử dụng sản phẩm hoặc…