Browsing Tag

kinh doanh online và offline

Những bất cập cần xử lý trong kinh doanh online và offline

Rất nhiều người khi kết hợp hai hình thức kinh doanh online và offline đều gặp những khó khăn và bất cập. Vậy hướng giải quyết sẽ như thế nào để có thể đạt được kết quả tốt? Cùng tìm hiểu những khó khăn và cách xử lý trong bài viết dưới đây…