Browsing Tag

website B2B

Website B2B cần đảm bảo nhất yếu tố nào?

B2B là cụm từ viết tắt của Business To Business, đây là mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó thì giao dịch xảy ra một cách trực tiếp giữa những doanh nghiệp với nhau. Câu hỏi đặt ra đó là website B2B cần đảm bảo nhất yếu tố nào?…