Chuyên mục

Xây dựng doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp, nên bắt đầu từ đâu?

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm hiện nay. Điều này cũng là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh 4.0 bên cạnh lợi nhuận mà có đôi khi nhiều doanh nghiệp lại quên đi mất. Vậy văn hóa…

Sales doanh nghiệp nhỏ, đâu là thách thức lớn nhất

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được mở ra kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, việc sales cho những doanh nghiệp này không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, với chiến lược kinh doanh 4.0 mà những doanh…