Browsing Tag

khởi nghiệp 4.0

Những bộ phim tạo động lực khởi nghiệp cho bạn

Có một số bộ phim về kinh doanh rất hay giúp truyền cảm hứng động lực kinh doanh cho bạn. Đó không chỉ là một bộ phim, mà còn là cuộc đời của những doanh nhân lớn đã thành công từ sự nghèo khó. Những bộ phim về khởi nghiệp kinh doanh dưới…