5 bí quyết để định giá sản phẩm tăng sức cạnh tranh tốt nhất

0 9

Khi có một sản phẩm thì doanh nghiệp cần tiến hành định giá hoặc xác định giá bán của sản phẩm ở trên thị trường. Việc định giá sản phẩm giúp tăng sức cạnh tranh tốt nhất cho sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy cách nào để định giá sản phẩm? Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra 5 bí quyết để định giá sản phẩm tăng sức cạnh tranh tốt nhất.

Định giá sản phẩm dựa vào giá trị của sản phẩm

1-dinh-gia-sp-2

Doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm dựa vào giá trị của sản phẩm

Với bí quyết định giá sản phẩm này thì việc định giá sẽ dựa vào giá trị mà khách hàng nhận được từ sản phẩm. Doanh nghiệp sẽ không tập trung vào đối thủ cạnh tranh và sẽ tiến hành khảo sát mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Đồng thời thì doanh nghiệp cũng xác định giá trị của sản phẩm của mình đáp ứng được mong muốn và nhu cầu nào của khách hàng nhằm đưa ra mức định giá thích hợp.

Định giá sản phẩm dựa trên đối thủ cạnh tranh

Việc định giá sản phẩm này sẽ ngược lại với bí quyết định giá theo giá trị sản phẩm. Việc định giá này được thực hiện dựa trên giá sản phẩm và dịch vụ của những đối thủ cạnh tranh ở trên thị trường. Các doanh nghiệp sẽ tiến hành xem xét những chiến lược định giá của đối thủ cạnh tranh và xem xét xu hướng thị trường nhằm định giá cho những sản phẩm, dịch vụ của họ.

Định giá sản phẩm dựa trên chi phí

Bí quyết định giá sản phẩm dựa trên chi phí là cách định giá của sản phẩm dựa trên chi phí sản xuất ra sản phẩm và tỷ suất lợi nhuận mong muốn của doanh nghiệp. Thực hiện cách định giá sản phẩm này thì doanh nghiệp lấy chi phí phát triển sản phẩm cộng với tỷ lệ phần trăm tỷ suất lợi nhuận mong muốn là được.

Định giá sản phẩm theo định hướng của thị trường

1-dinh-gia-sp-3

Một trong những bí quyết định giá sản phẩm là theo định hướng thị trường

Đây là bí quyết định giá sản phẩm mà doanh nghiệp xác định giá của sản phẩm dựa trên xu hướng của thị trường hiện tại và sở thích của khách hàng. Cách định giá này gắn liền với định giá dựa trên đối thủ cạnh tranh tuy nhiên nó tập trung nhiều hơn vào việc tìm hiểu nhu cầu và hành vi của khách hàng hơn là việc theo dõi đối thủ cạnh tranh. Lúc này thì các doanh nghiệp cần xác định những gì khách hàng sẵn sàng trả cho sản phẩm hay dịch vụ và đưa ra mức giá thích hợp.

Định giá sản phẩm theo giai đoạn

Việc định giá sản phẩm theo giai đoạn là cách tiếp cận trong đó thì những doanh nghiệp điều chỉnh giá của sản phẩm của họ theo thời gian thực dựa trên nhu cầu của thị trường, hành vi của khách hàng và những yếu tố khác. Với chiến lược định giá này chủ yếu dựa vào việc phân tích và dữ liệu nhằm đảm bảo giá định giá được chính xác.

Với 5 bí quyết trên đây hy vọng sẽ giúp cho doanh nghiệp định giá sản phẩm chính xác nhằm tăng sức cạnh tranh tốt nhất.

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...