Chọn mô hình kinh doanh: Tinh gọn hay đầy đủ?

0 99

Lựa chọn đúng mô hình kinh doanh mang đến nhiều triển vọng cho việc làm giàu của nhiều người hiện đại. Vậy mô hình kinh doanh rút gọn và mô hình kinh doanh đầy đủ nên lựa chọn loại nào để nhanh chóng tạo dựng được thành công như mong đợi?

Thế nào là mô hình kinh doanh?

Khái niệm

Mô hình kinh doanh là một khái niệm đại diện cho một chủ thể, văn bản, chuỗi vật thể,… liên quan đến hoạt động kinh doanh một sản phẩm, loại hình dịch vụ cụ thể nào đó. Mô hình thể hiện những cách thức kinh doanh, thể hiện quá trình làm việc, thể hiện các giai đoạn cần thiết trong kinh doanh.

Phân loại

  • Mô hình kinh doanh tinh gọn là mô hình rút ngắn cho hoạt động kinh doanh cụ thể nào đó, thể hiện ý tưởng liên quan đến một giai đoạn kinh doanh cụ thể nào đó và thường ít mang đến hiệu quả toàn diện cho hoạt động kinh doanh.

8-mo-hinh-kinh-doanh-2

Xây dựng kế hoạch kinh doanh là việc không đơn giản

  • Mô hình kinh doanh đầy đủ là mô hình cụ thể bao gồm tất cả những giai đoạn, những hoạt động có liên quan. Mô hình kinh doanh đầy đủ được trình bày tất cả những thông số, yếu tố có liên quan như nguồn vốn, đầu tư về mặt bằng, các hướng đi cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Ý nghĩa khi lựa chọn đúng mô hình kinh doanh

  • Lựa chọn chính xác mô hình kinh doanh mang đến hiệu quả đầu tư, kinh doanh, mua bán đúng nhu cầu cũng như đảm bảo được đúng hướng đi cần thiết cho người kinh doanh nhờ xác định được hướng đi cụ thể.
  • Thu lời nhanh chóng hơn nhờ tổ chức đúng quy mô kinh doanh cho hoạt động kinh doanh có liên quan. Một mô hình được lựa chọn chính xác mang đến sự giải tỏa về mặt áp lực kinh doanh đồng thời chủ động được việc đầu tư, phát triển và thu hồi vốn.
  • Lựa chọn chính xác chiến lược, mô hình cần thiết cho hoạt động kinh doanh giúp đảm bảo được việc kinh doanh đúng với quy định, quy trình của pháp luật. Một mô hình chính xác chính là công cụ kiếm tiền nhanh chóng, thiết thực và mang đến nhiều nguồn cảm hứng trong kinh doanh.

Nên lựa chọn mô hình kinh doanh loại nào?

Xoay quanh vấn đề nên lựa chọn mô hình kinh doanh nào thích hợp được giải thích thông qua quy mô kinh doanh, sản phẩm kinh doanh được chủ thể thực hiện. Mô hình kinh doanh tinh gọn dành cho đối tượng thực hiện kinh doanh với quy mô lớn, ngược lại mô hình tinh gọn dành cho chủ thể kinh doanh với quy mô vừa và nhỏ.

8-mo-hinh-kinh-doanh-3

Mô hình kinh doanh cần được xây dựng với nhiều người

Mô hinh kinh doanh loại nào cân được xác định cụ thể, chính xác theo từng trường hợp khác nhau. Bên cạnh đó hiệu quả của mô hình kinh doanh tinh gọn chắc chắn sẽ thấp hơn hiệu quả của mô hình kinh doanh đầy đủ nhưng thời gian xây dựng mô hình chắc chắn sẽ ít hơn.

Muốn kinh doanh có hiệu quả cần thiết phải xác định kế hoạch kinh doanh cũng như cần định hướng trước nhiều hoạt động có liên quan đến việc kinh doanh.

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...